הקמת לקוח נטו וויז

הודעה חשובה:
סים נטו וויז מיועד לסמרטפון , במערכות מולטימדיה לרכב קיימות בעיות מרכבות שאין לתמיכה דרך לפתור אותם.
החיבור באחריות המשווק / הלקוח בלבד

אני מאשר שמסרתי ללקוח את הכל הפרטים והתנאים המופעים באתר ובהתאם לחוזה ההתקשרות - בנוסף הבהרתי ללקוח שבכל ניתוק של שירות יש להודיע ליוסי תקשורת בטלפון במייל או באתר - אחרת החיוב ימשיך עד בקשת הניתוק