לקוחות נטפרי

מחיר החבילה איננו כולל את התשלום לנטפרי

אני מאשר את הכל הפרטים והתנאים המופעים באתר ובהתאם לחוזה ההתקשרות - בנוסף ידוע לי שבכל ניתוק של שירות יש להודיע ליוסי תקשורת בטלפון במייל או באתר - אחרת החיוב ימשיך עד בקשת הניתוק