ספק אינטרנט – לקוחות

המחיר איננו כולל את התשלום לנטפרי

דמי הקצאת יוזר- ללא עלות

אני מאשר שמסרתי ללקוח את הכל הפרטים והתנאים המופעים באתר ובהתאם לחוזה ההתקשרות - בנוסף הבהרתי ללקוח שבכל ניתוק של שירות יש להודיע ליוסי תקשורת בטלפון במייל או באתר - אחרת החיוב ימשיך עד בקשת הניתוק