תשתית ספק נטפרי

תשתית בזק + ספק ITC נטפרי רק 115 ש"ח

ספק אינטרנט ITC נטפרי 35 ש"ח