1. הסכם ההתקשרות
  1.1. מסמך זה מהווה הסכם מסחרי בין הלקוח לבין חברת יוסי תקשורת י.א בע"מ (להלן: 'החברה') בכפוף להסכם הרישיון והרט"ן של חברת התקשורת, יובהר שהחברה הינה חברת השיווק והמפעילה של מוקד השירות הייעודי למשתמשי נטפרי.
  1.2. בקבלת טופס זה, הלקוח מאשר את דבר התקשרותו בהסכם זה ובתנאי המפורטים בו, ויחשב כמזמין לכל דבר של השירותים ו/או המוצרים המפורטים לעיל ובתנאים המפורטים לעיל. אם לא יישלחו הסתייגויות מהלקוח תוך 7 ימים מהקמת העסקה, ייחשב הדבר כקבלה מלאה של החוזה ותנאיו.
  1.3. חוזה זה וכל דבר ההתקשרות בין הלקוח לחברה כפוף לשטר היתר עסקה 'ברית פנחס' הנמצא במשרדי החברה, רחוב בית יוסף 60 קריית גת.
  1.4. כל איחור בתשלום מעבר ל-7 ימים יישא ריבית פיגורים בשיעור הקיים בכפוף להיתר העסקה.
  1.5. הפרה של תנאי מתנאי התשלום מהווה הפרה יסודית שלו, הפרה זו תאפשר לחברה הפסקה לאלתר של השירות.
  1.6. זמן אספקת השירות בתוך 14 ימים מרגע אישור ההתקשרות.
  1.7. החברה כפופה להוראות הסינון של עמותת נטפרי ולכן כל דרישה לעצור, לחסום, להפסיק פעילות או כל בקשה אחרת, תבוצע ללא ערר.
 2. גלישה סלולרית:
  2.1. עלות הגדלת חבילה 17 ₪ ועד 2 ימי עסקים לביצוע ההוראה.
  2.2. מחיר חבילת הגלישה הינו ל-24 חודש, לאחר מכן מחירה יעלה ב-5 ₪ נוספים לחודש.
 3. גלישה קווית:
  3.1. בחיבור באנדל תשתית וספק, מחיר חבילת הגלישה הינו ל-36 חודש, לאחר מכן מחירה יעלה ב-10 ₪ נוספים לחודש.
  3.2. הקו המוקצה ללקוח לצורך גלישה ברשת נטפרי, מזוהה על יד מספר טלפון ייחודי המוקצה לכל לקוח לטובת זיהוי במערכת. המספר הנ"ל אינו מיועד לביצוע שיחות ולא ניתן לניידו מתוך החברה לאחר סיום התקשרות.
 4. סים לווייז בלבד:
 5. מחיר החבילה מגלם בתוכו את התשלום לנטפרי ואין תשלום נפרד על הסינון.
 6. מחיר חבילת הגלישה במסלול חבילה 'חודשית מתחדשת' הינו ל-12 חודש, לאחר מכן מחירה יעלה ב-2.9 ₪ נוספים לחודש. במסלול חבילה שנתית/דו-שנתית החבילה מתחדשת בצורה אוטומטית לאחר שנה/שנתיים בהתאם למסלול ועלות החבילה הכוללת תיגבה בתאריך חידוש החבילה.
 7. בסים לווייז בלבד מוקצה 1 גיגה חודשי. במקרה הצורך, ניתן להגדיל את החבילה ל-3 גיגה חודשי בתוספת 8 ₪ בחיוב חודשי או 7 ₪ בחיוב שנתי.
 8. כללי :
  8.1. השירות כולל גלישה בתחומי מדינת ישראל בלבד.
  8.2. הלקוח שוכר את הקו מהחברה. חברת יוסי תקשורת י.א בע"מ היא הבעלים הבלעדי של הקו והמספר ותוכל לעשות בו כרצונה.
  8.3. החברה לא תישא בשום אחריות לנזק ישיר או עקיף בגין שימוש ו/או אי שימוש בשירות.
  8.4. השירות מותנה בשימוש סביר והוגן .
  8.5. טיפול בתקלה מרוחקת יתבצע עד 3 ימי עסקים, טיפול בתקלה פיזית יתבצע עד 7 ימי עסקים.
  8.6. מובהר בזאת, כי סך כל השירותים הניתנים על ידי החברה, כפופים ומוגבלים תחת מגבלות תשתיות הרשתות הקיימות (בזק/סלקום/פרטנר/פלאפון ו/או כל חברת תשתיות אחרת איתה החברה תבצע אינטגרציות) ועל כן כל תקלה ו/או מגבלה הנובעים מחמת התשתיות הנ"ל אינה באחריות החברה. החברה מצידה תוודא עד כמה שניתן במסגרת האפשר, לספק ללקוחות מענה הולם וטיפול בתקלה אם ישנן.
  8.7. החברה הינה ספקית הסים/התקשורת בלבד, בכל נושא הסינון והתשלום עליה, אחראית נטפרי (ע"ר) ומחיר חבילת הגלישה אינו כולל תשלומים לספקים חיצונים כדוגמת נטפרי ושירותים נוספים על הקו.
  8.8. הלקוח מאשר לקבל מידע פרסומי מהחברה או שותפים (צד ג') הן בדיוור ישיר והן בדיוור עקיף בכלל ערוץ תקשורת שהוא.
 9. תשלומים:
  9.1. חישוב החשבון ייסגר בכל ה-1 לחודש וייגבה ב-10 לחודש, בחיוב יחסי למפרע על הימים בהם המינוי היה פעיל.
  9.2. עלות הקמת הו"ק 40 ₪ ח"פ ו-10 ₪ דמי טיפול חודשיים. במקרה של החזרת הו"ק ע"י הבנק, ישנה עמלה בסך 40 ₪.
 10. תקנון ביטול עסקה והפסקת שירות לעסקה מתמשכת:
  10.1. הפסקת השירות תיעשה בכתב, בדואר או באימייל מהלקוח אל החברה בהתראה של 30 יום מראש ולאחר קבלת אישור שליחה. אין החזר על חשבונית שהופקה עד אז.
  10.2. בשירותים חודשיים המוקצים ללקוח, כגון: הקצאת כתובת ip פנימית או חיצונית וכן שירות חיבור לנטפרי, מכיוון שההקצאה הינה חודשית, תוכל החברה לדרוש דמי עלות ניתוק שלא תעלה על 49 ₪.
 11. ביטול עסקה ברכישת מוצר:
  10.3. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.
  10.4. הודעה על הביטול תימסר בדוא"ל/דואר/בשיחה טלפונית.
  10.5. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור %5/7 או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם ועלות השילוח וההחזרה תחול על הלקוח.
  10.6. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה מצד החברה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה.
  10.7. המוצר יוחזר כשהוא סגור וארוז באריזתו המקורית.
  10.8. לחברה ישנה הזכות לנכות עלות בגין ירידה בערך המוצר.
דילוג לתוכן