בס"ד

 1. הסכם השכרת ציוד
  1.1. חברת יוסי תקשורת י.א בע"מ (להלן "החברה") מעמידה ללקוח בעבור דמי שכירות ציוד תקין, חובה על הלקוח לשמור על תקינות המוצר, אין לבצע שום שינוי בגוף המוצר ו/או לעשות שימוש שלא במסגרת ההסכם.
 2. מוצר תקול
  2.1. היה, ונשלח ללקוח מוצר שאינו תקין, הלקוח יחזיר את המוצר. את עלויות המשלוח הלוך וחזור תספוג החברה ותספק ללקוח מוצר תקין תוך 7 ימי עסקים.
 3. החזרת מוצרים
  3.1. עם סיום תקופת ההשכרה, על הלקוח להחזיר את המוצר לידי החברה עד 14 ימי עסקים מיום בו הסתיימה העסקה, למעט אם סוכם אחרת.
  3.2. אי החזרת ציוד במועד, מחייבת את הלקוח בתשלום בהתאם למחירון של השכרת המוצר.
  3.3. החזרת המוצר ונלוויו יהיו באופן עצמאי ע"י הלקוח למשרדי 'יוסי תקשורת' בכתובת בית יוסף 60 קרית גת, או באמצעות משלוח על חשבון הלקוח.
  3.4. הלקוח יחזיר את המוצר והאביזרים הנלווים במצב תקין כפי שהגיעו לידיו.
  3.5. לאחר 14 ימי איחור בהחזרת המוצר, רשאית החברה להכריז על המוצר כמוצר שאבד.
  3.5.1. יישא הלקוח בעלות של מוצר חדש.
  3.5.2. בנוסף לתשלום העסקה עצמה ותשלום עבור ימי איחור בהחזרת המוצר.
  3.6. בכל מקרה של אי החזרת המוצר עד 30 יום מסיום ההתקשרות, החברה תגבה עד 500₪ בגין עלות המוצר.
  3.7. בכל מקרה של גרימת נזק למוצר ו/או לנלוויו או אובדנם, החברה רשאית לחייב את הלקוח בסך עלות המוצר ולחייב את אמצעי התשלום כפי שנמסרו לידיה ובאופן מיידי.
 4. אחריות ושרות
  4.1. להלן פרטי האחריות אשר החברה תספק ללקוח בעבור שכירת הציוד:
  4.2. אנו מתחייבים כי בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש רגיל וסביר, המוצר יהיה ללא פגמים בחומרים ובייצור. עם זאת, איננו מתחייבים כי המוצר יפעל ללא תקלות או הפרעות כלשהן.
  4.3. מקרים בהם האחריות על המוצר אינה תקפה:
  4.3.1. שבר כתוצאה ממכה, נפילה או תאונה.
  4.3.2. תקלה כתוצאה משימוש ברכיב או התקן לא מקורי.
  4.3.3. קלקול עקב אספקת חשמל בלתי סדירה.
  4.3.4. במקרה של טיפול לא נכון, שינוי כלשהו או תיקון אשר נעשה במכשיר ע"י אדם שלא הוסמך על ידי המפעיל.
  4.3.5. קלקול עקב חיבור התקנים חיצוניים כלשהם.
  4.3.6. תקלות שנגרמו כתוצאה מהזנחה באחזקת המכשיר: כגון: חדירת זוהמה, חול, רטיבות וכו' לתוך המכשיר.
  4.3.7. קלקול עקב נזקים שנגרמו כתוצאה מנזקי טבע (סערה, ברק וכו')
  4.3.8. במקרה בו התווית והמספר הסידורי של המכשיר שונו או שאינם ניתנים לזיהוי.
  4.3.9. קלקול הנובע כתוצאה מתקלה בקווי הטלפון.
  4.4. במידה והנזק נגרם באחריות הלקוח, תיעשה בדיקה בחברת 'יוסי תקשורת' שתקבע את עלות הנזק ותחייב את הלקוח.
  4.5. במידה ולא יהיה ניתן לתקן את המוצר או החברה לא מסכימה על תיקונו, יישא הלקוח בעלות של מוצר חדש. (יחושב על פי מחיר המוצר ביום ההזמנה המקורי).
  4.6. כל ציוד מסופק עם ספק כוח מתאים. באחריות הלקוח לבדוק כי הדברים הנ"ל סופקו לו, ואי החזרתם בסיום תקופת השכירות יחייב את הלקוח בעלותם.
  4.7. המכשירים אינם מבוטחים בפני אובדן, גניבה ,שבר, חדירת מים.
דילוג לתוכן